9/7/14

Institucions malaltesEl veritable enemic, no ens enganyem, no és altre que la malaltia perquè si estàs sa, relativament sa vull dir, els pots enviar a la merde. Als d'aquest i els de l'altre país. Pots intentar anar-te'n. Buscar un lloc on es respecti encara a les persones, on els governs treballin per millorar la vida dels seus ciutadans. No per empitjorar-la. Pots fins i tot fer com l'estruç: amagar el cap i anar-te'n a la muntanya per muntar una granja doncs per què no?, D'estruços!.

Aquest pensament, en definitiva, no difereix molt del que pugui tenir qualsevol immigrant que es deixa alguna cosa més que la pell a Melilla o de molts dels nostres compatriotes que marxen d'aquest i de l'altre 'país'.

Intentar buscar una vida millor lluny dels sàtrapes.

La malaltia però et tenalla, et bloqueja i t'impedeix en bona part ser lliure. Et circumscriu a l'hospital, als metges i la medicació. T'impedeix d'alguna manera, enviar-los a fregir espàrrecs. Per això em sembla innombrable el que s'està fent amb la Sanitat. S'està demolint el construït. A consciència. Les retallades en Sanitat, en Dependència, no fan més que potenciar la malaltia, la tristesa i el dolor. Restringir llibertats.

Per això em sembla increïble que alguns s'esquincin les vestidures perquè l'Audiència Nacional no hagi condemnat els manifestants del 'setge' al Parlament de Catalunya. Un setge contra aquells que han contribuït a desgastar, laminar i violentar als seus ciutadans, demolint el que tant ha costat construir. Alguns polítics, diputats, periodistes i també jutges ... volen penes dures. Què s'estengui l'exemple!. La casta no es toca!. Aquesta mateixa casta corrupta, que repudia lo públic però viu justament dels pressupostos amb diversos sous, amb tripijocs i tràfic d'influències. Casta que no dóna explicacions, indemne a la veritable justícia.
 
Indemne al dolor aliè.

Instituciones enfermasEl verdadero enemigo, no nos engañemos, no es otro que la enfermedad porque si estás sano, relativamente sano quiero decir, les puedes enviar a la porra. A los de éste y a los del otro país. Puedes intentar irte. Buscar un sitio donde se respete todavía a las personas, donde los gobiernos trabajen para mejorar la vida de sus ciudadanos. No para empeorarla. Puedes incluso hacer como el avestruz: esconder la cabeza e irte al monte para montar una granja pues por qué no?, de avestruces!.

Este pensamiento, en definitiva, no difiere mucho del que pueda tener cualquier inmigrante que se deja algo más que la piel en Melilla o del de muchos de nuestros compatriotas que se marchan de éste y del otro ‘país’.

Intentar buscar una vida mejor lejos de los sátrapas.

La enfermedad sin embargo te atenaza, te bloquea y te impide en buena parte ser libre. Te circunscribe al hospital, a los médicos y a la medicación. Te impide de alguna manera, enviarlos a  freír espárragos. Por eso me parece innombrable lo que se está haciendo con la Sanidad. Se está demoliendo lo construido. A conciencia. Los recortes en Sanidad, en Dependencia,  no hacen más que potenciar la enfermedad, la tristeza y el dolor. Restringir libertades.

Por eso me parece increíble que algunos se rasguen las vestiduras porque la Audiencia Nacional no haya condenado a los manifestantes del  ‘asedio’ al Parlament de Catalunya. Un asedio contra aquellos que han contribuido a desgastar, laminar y violentar a sus ciudadanos, demoliendo lo que tanto ha costado construir. 

Algunos políticos,  diputados, periodistas y también jueces… quieren penas duras. Qué cunda el ejemplo!. La casta no se toca!. Y lo que es peor: no se discuten las decisiones de la casta. Esa misma casta corrupta, que repudia lo público pero vive de ello con varios sueldos,  con chanchullos y tráfico de influencias. Casta que no da explicaciones, indemne a la verdadera justicia.

Indemne al dolor ajeno.

11/7/13

No és just


Català

Rajoy diu que no és just que se li demanin resultats a mitja legislatura. Senyor Rajoy, jo li diré el que sota el meu punt de vista no és just.

No és just que s'incompleixin totes i cadascun dels compromisos del seu programa electoral i pretengui seguir com si aquí no passés res. 

No és just que es rescati als bancs amb els diners de tots.

No és just que es retallin medicines i assistència sanitària, la dels nostres pares, la nostra i la dels nostres fills per finançar el rescat de la banca.

No és just que es retalli en l'educació dels nostres fills pel mateix motiu.

No és just que implantin una reforma laboral que posa als treballadors als peus dels empresaris.

No és just que des del seu partit es digui als aturats 'que es fotin!'.

No és just que es faci una reforma en l'educació que elimini del sistema als que no tenen recursos.

No és just que enfront del drama d'haver d'emigrar per no tenir treball, s'insulti a la gent dient que ho fan gairebé per que els ve de gust.

No és just que quan demanaven austeritat, vostès, es pujaven fins a l'estratosfera els sous i sobresous.

En definitiva senyor Rajoy, no és just que vostè segueixi governant.


Castellano


Rajoy dice que no es justo que se le pidan resultados a media legislatura. Señor Rajoy, yo le diré lo que bajo mi punto de vista no es justo.

No es justo que se incumplan todas y cada una de los compromisos de su programa electoral y pretenda seguir como si aquí no pasara nada.

No es justo que se rescate a los bancos con el dinero de todos.

No es justo que se recorten medicinas y asistencia sanitaria, la de nuestros padres, la nuestra y la de nuestros hijos para financiar el rescate de la banca.

No es justo que se recorte en la educación de nuestros hijos por el mismo motivo.

No es justo que implanten una reforma laboral que pone a los trabajadores a los pies de los empresarios.

No es justo que desde su partido se diga a los parados 'que se jodan!'.

No es justo que se haga una reforma en la educación que elimine del sistema a los que no tienen recursos.

No es justo que frente al drama de tener que emigrar por no tener trabajo, se insulte a la gente diciendo que lo hacen casi por que les apetece.

No es justo que cuando pedían austeridad ustedes se subían hasta la estratosfera los sueldos y sobresueldos.

En definitiva señor Rajoy, no es justo que usted siga gobernando.